BST Gấu Bông - Thú Nhồi Bông Tốt Nghiệp Cử Nhân

BST Gấu Bông – Thú Nhồi Bông Tốt Nghiệp Cử Nhân

Mô tả

BST GẤU BÔNG – THÚ NHỒI BÔNG CỬ NHÂN TỐT NGHIỆP

Trong dịp tốt nghiệp từ tiểu học đến trung học, đại học thì mọi người luôn lựa chọn gấu bông làm vật kỷ niệm trong ngày trọng đại này của bản thân.